HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242, Zagreb

Zagreb, 19. lipnja 2018. godine

Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Damir Mravunac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača održat će

NASTUPNO PREDAVANJE
dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, s temom:

”KONCEPT „ROMBA KULTURE“ WENDY GRISWOLD”

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

TAJNIK SVEUČILIŠTA:
dr. sc. Hrvoje Meštrić, dipl. ing. fiz.