Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 I. Boris Ujević, prim. dr. med., pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 13. siječnja 2017. godine (petak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh, nastavnoj bazi Sveučilišta, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija, s temom:

 

“ULTRAZVUK U POSTMENOPAUZI”

 

 II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.