Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 23. i 49. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 12. siječnja 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. Dr. sc. Marko Mustapić, znanstveni suradnik

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 21. siječnja 2013. godine (ponedjeljak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka metodologija na Studijskom odjelu sociologije, s temom:

“SOCIOLOŠKI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU
DRUŠTVENIH PROBLEMA“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:
1. prof. dr. sc. Gordan Črpić, izvanredni profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predsjednik
2. prof. dr. sc. Drago Čengić, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, vanjski član
3. doc. dr. sc. Roko Mišetić, docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta, član

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište