Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 23. i 49. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 07. prosinca 2012. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I.   Dr. sc. ANTE RONČEVIĆ, vanjski suradnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta na Studijskom odjelu sociologije,

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 18. prosinca 2012. godine (utorak) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 5), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja društvenih znanosti-polje ekonomije na Studijskom odjelu sociologije, s temom:

 

 

PROIZVODNJA I EKONOMSKI RAST

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

1. prof. dr. sc. Gordan Črpić, profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predsjednik

2.  dr. sc. Roko Mišetić, docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta, član     

3. prof. dr. sc. Marijana Ivanov, profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište