Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Gordana Črpića za niže navedenog pristupnika od 29. svibnja 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

  1. Dr. sc. dr. sc. Miljenko Brekalo, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 9. srpnja 2015. godine (četvrtak) u vremenu od u 11:00 sati do 11:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo) s temom:

 

 

„RATNA MONETARNA UNIJA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE,

POSEBAN OSVRT NA HRVATSKO MONETARNO PODRUČJE“

 

 

 

  1. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište