HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 7. studenog 2022. godine

 

Na temelju članka članaka 1., 109., 112., 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Dr. sc. Bernard Kaić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 14. studenog 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati, u Predavaonici C 0.3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb kao pristupnik na Natječaj za izbor tri nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, s temom:

 

”Javnozdravstveni aspekti cijepljenja“

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

TAJNICA SVEUČILIŠTA

Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.