HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 1. rujna 2021. godine

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent, održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 9. rujna 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 10:45 u predavaonici broj 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb kao pristupnik na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, s temom: 

”Etika u odnosima s javnošću: šest načela prema teoriji Luke Brajnovića“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice. 

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

prof. dr. sc. Gordan Črpić