U povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, od 14. do 15. studenog održan je 25. znanstveno-stručni skup „Vukovar ‘91. – trideset i jedna godina poslije“ na temu ‘91.: Vukovar danas – sjećanja, iskustva i realitet življenja.

Uvodno predavanje na temu Analiza sadržaja tema i karakteristika autora objavljenih publikacija na znanstveno-stručnim skupovima Vukovar ‘91. održali su nastavnici s Odjela za sociologiju doc. dr. sc. Josip Ježovita, dr. sc. Toni Ćosić, poslijedoktorand te Nika Đuho, mag. soc. Polazeći od principa na kojima se temelji (postmoderna) sociologija znanosti, autori su pokušali odgovoriti na pitanje dolazi li do prostorne, vremenske i znanstvene diverzifikacije kod proučavanja fenomena Vukovara.