Stručno usavršavanje djelatnika katoličkih osnovnih i srednjih škola održano je 10. i 11. ožujka u Šibeniku i Vodicama. Na susretu pod temom “Sadašnjost i budućnost katoličkih škola – stanje, izazovi i perspektive” okupilo se 500-tinjak djelatnika iz 24 katoličke škole u Hrvatskoj, a doprinijeli su mu i naši nastavnici s Odjela za komunikologiju. Dr. sc. Snježana Mališa predstavila je program trajne formacije djelatnika katoličkih škola koji će se provoditi u suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Nacionalnog ureda za katoličke škole pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Asistentica Anita Treščec sudjelovala je na okruglom stolu o stereotipima i predrasudama o katoličkim školama te je o njima progovorila iz iskustva majke i novinarke. Dr. sc. Kristijan Sedak sa studenticom Lucijom Pranjić vodio je radionicu o leadershipu, a asistentica Matea Vidulić o komunikacijskim vještinama za nastavnike.