Nastavnici i studenti Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali su na XXIV. Danima psihologije u Zadru, međunarodnom znanstveno-stručnom skupu koji se održao od 23. do 25. svibnja 2024. u Zadru. Izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš organizirala je 7th Symposium on Reproductive Mental Health u okviru kojeg su izlagali naši nastavnici. Sandra Nakić Radoš, Maja Brekalo, Marijana Matijaš i Maja Žutić izlagale su rezultate trogodišnjeg projekta Odrednice, ishodi i međuodnos mentalnog i tjelesnog zdravlja žena u trudnoći i nakon porođaja (MumHealth) pod nazivima How to measure mother-foetal bonding: Validation of the Croatian version of the Prenatal Attachment Inventory i Personality traits as predictors of postpartum stress disorder (PTSD) symptoms following childbirth: a prospective study. Bivša studentica Lucija Kolić izlagala je svoj diplomski rad u koautorstvu s mentoricom profesoricom Sandrom Nakić Radoš pod nazivom Maternal postpartum stress: It is more than we think.

Izv. prof. dr. sc. Tihanom Brkljačić održala je poster izlaganje Predstavaljanje projekta Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (Teen-well), a izv. prof. dr. sc. Mia Šetić Beg sudjelovala je s radom Kronometrijsko ispitivanje utjecaja boja na mentalnu aritmetiku. Dr. sc. Marijana Matijaš održala je usmeno izlaganje Od karijerne prilagodljivosti do percipirane zapošljivosti: posredujuća uloga samooblikovanja karijere, a Maja Žutić, mag. psych. Understanding diabetes distress in pregnant women with gestational diabetes mellitus: prevalence, correlates, and predictors. Dr. sc. Maja Brekalo održala je poster izlaganje Predviđa li osjetljivost na odbijanje poteškoće prilagodbe tijekom tranzicije u srednju školu?.

Uz nastavnike na skupu su sudjelovali i studenti – Dominik Iveković i Emma Konjević, studenti druge godine diplomskog studija, u koautorstvu sa studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku, održali su izlaganje Usporedba različitih mjera kolektivne inteligencije koje je dio pilot istraživanja o induciranju kolektivne inteligencije pod mentorstvom dr. sc. Damira Marinića s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Vicko Ćudina, mag. psych. imao je usmeno izlaganje Odnos problematične uporabe društvenih mreža, samopoštovanja, osobina ličnosti i zadovoljstva životom među mladima.

Hrvatsko katoličko sveučilište