Od 23. do 25. travnja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je kongres studenata na kojem je kao jedina predstavnica našega Sveučilišta sudjelovala studentica 2. godine diplomskoga studija komunikologije Dunja Nekić. Znanstveni rad pod mentorstvom asistentice Leali Osmančević na temu “Uloga i važnost medijske pismenosti u prevenciji rizičnog ponašanja mladih na internetu” predstavila je pred više stotina sudionika i institucija, fakulteta i Sveučilišta te ujedno i predstavila prve rezultate istraživanja na navedenu temu u kojoj je sudjelovalo gotovo 300 ispitanika.

Cilj rada bio je utvrditi navike korištenja medija kod mladih te mogući utjecaj medijskog sadržaja na njihovu svakodnevicu i oblikovanje mišljenja. Studentica Dunja Nekić održala je izlaganje i predstavljanje svojega rada u subotu, 24. travnja 2021., a kroz izlaganje istaknula je važnost medijske pismenosti u prevenciji rizičnih ponašanja mladih te osobna stajališta mladih o razini medijske opismenjenosti kao preduvjetu za temelje odgovornoga građanstva. Po završetku izlaganja uslijedila je kvalitetna rasprava između studenata, stručnjaka i praktičara vezanih uz temu.
Međunarodni kongres studenata ERFUSS’21 naglašava važnost suradnje između tri studija (Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija) te suradnju s ostalim interdisciplinarnim strukama. Na Kongresu studenti međusobno razmjenjuju znanja, iskustva i stajališta na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a naša studentica Dunja Nekić bila je jedna od njih te je tako Hrvatsko katoličko sveučilište po prvi puta sudjelovalo na 4. Međunarodnom kongresu studenata ERF-a Sveučilišta u Zagrebu. 
Organizacijski odbor Kongresa posebno je istaknuo rad naše studentice na društvenim mrežama kao i usmeno te pohvalio doprinos cjeloupnoga istraživanja i vrijednih rezultata te podizanja razine svijesti o važnosti medijske pismenosti u životima mladih kao prevencije rizičnih ponašanja. Radujemo se i nadamo da je ovo početak suradnje i uključivanja studenata i u ovaj hvalevrijedan znanstveni višegodišnji project Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta.

 

Autorica: Dunja Nekić