Magistra komunikologije i asistentica na Odjelu za komunikologiju autorica je znanstvenog rada pod nazivom „Zaštita dječjih prava u humanitarnim akcijama s osvrtom na afričke zemlje“. Rad se bavi ulogom medija u društvu te važnošću profesionalnoga izvještavanja i odgoja za medije, posebice u kontekstu djece i zaštite dječjih prava. Humanitarne akcije namijenjene djeci česta su tema u medijima, no djeca i njihove potrebe, kao i njihova prava, posebice pravo na privatnost i izražavanje mišljenja, su marginalizirani. Na javnost se često apelira putem medija kroz humanitarne akcije te se izazivanjem snažnih i krajnjih emocija potiče na pomoć, posebice u slučaju kada je humanitarna akcija namijenjena dječjim domovima. Nerijetko je baš u takvim slučajevima dijete kao glavni subjekt humanitarne akcije ogoljeno te je njegova intima dostupna svima, često pod argumentom da je sve što je u interesu javnosti u cijelosti i opravdano. Cilj ovoga rada bio je detaljnim pregledom dosadašnjih spoznaja ukazati na važnost zaštite djece kao najosjetljivije skupine društva i dječjih prava u prosocijalnim sadržajima kao što su humanitarne akcije. Rad također daje i pregled stanja prikazivanja humanitarnih akcija za pomoć djeci u afričkim zemljama te je jedan od prvih radova na našem području koji obrađuje ovu tematiku unutar medijskih studija i komunikologije kao znanosti.

 

Ovaj rad prvi je u nizu radova autorice koja će u idućim mjesecima kvantitativno, kvalitativno i pregledno istraživati i obrađivati tematiku djece, dječjih domova, medija i humanitarnih akcija kako u Europi tako i u svijetu s posebnim doprinosom postojećim humanitarnim agendama vezanim uz dječje domove u Indiji i Africi. Rad je dostupan na linku.