Konferencija Rim 1

Prof. dr. sc. James McAdams, direktor Nanovic Instituta, posjetio je HKS u siječnju 2013. godine.

 

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc.  Željko Tanjić sudjelovao je 26-27. rujna u Rimu na konferenciji „Sources of the Civic: Catholic Higher Education and Democracy in Europe“ koju je već tradicionalno organizirao Nanovic Institut za europske studije koji djeluje pri Sveučilištu Notre Dame, Chicago, SAD u rimskom centru ovoga Sveučilišta.

Uz kratka uvodna izlaganja uglednih predavača sudionici konferencije bavili su se jedinstvenom ulogom katoličkih sveučilišta u promicanju vrlina, vrijednosti i odgovornost važnih za razvoj demokracije u Europi.

Na konferenciji su sudjelovali rektori i predstavnici katoličkih sveučilišta iz Budimpešte, Ružomberoka, Pariza, Lublina, Milana, Krakova, Lavova, institucija Europske unije i predstavnici Nanovic Instituta –  Sveučilišta Notre Dame, Chicago, SAD. Nanovic Institut omogućio je doc. dr. Hrvoju Kekezu sa HKS-a jednosemestralnu istraživačku stipendiju na Sveučilištu Notre Dame, a njegov direktor prof. dr. sc. James McAdams, koji je Sveučilište posjetio prošle godine, sa velikim zanimanjem prati razvoj HKS-a.

Više o konferenciji pogledajte na linku

Program konferencije

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište