U četvrtak 20. studenog 2014. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održat će se znanstveni skup Zdravstvo i socijalna zbivanja u Prvom svjetskom ratu i promocija prvog sveučilišnog udžbenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta autora izv. prof. dr. sc. Dubravka Habeka Povijest medicine s razvojem primaljstva, porodništva i ginekologije.

Znanstveni skup počet će u 14 sati, a promocija sveučilišnog udžbenika u 18 sati.

Organizator znanstvenog skupa i promocije sveučilišnog udžbenika je Odjel za povijest HKS-a.

 

Fotografija: The Guardian  Interim Archives/Archive Photos

Fotografija: The Guardian Interim Archives/Archive Photos

O znanstvenom skupu:

Hrvatsko katoličko sveučilište priključuje se ovim znanstvenim skupom proslavi stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Tragedija je to koja je odnijela živote gotovo 10 milijuna ljudi, koja je dovela do upotrebe strašnog oružja, ostavila traga na svakoj obitelji i utjecala na sudbinu brojnih zemalja i naroda među kojima na Hrvatsku i njezine stanovnike. U povijesni kontekst svojim predavanjem uvest će nas doc. dr. sc. Ivan Bulić (HKS), a o medicini, zdravstvu i socijalnim zbivanjima u Prvom svjetskom ratu kroz svoja izlaganja vodit će nas prof. dr. sc. Snježana Paušek Baždar (HAZU), prof. dr. sc. Željko Dugac (HAZU), prim. dr. sc. Rajko Fureš (Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek (HKS/Klinička bolnica Sveti Duh).

 POVIJESTza KS

Autor izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek u predgovoru Udžbenika:

Razvoj svake znanosti ili struke ima svoj povijesni put, a on je vremenski predodređen. Sastavnice toga razvoja, pojedina otkrića, zaslužne osobe i znanstvenici, osuvremenjivanja starih tumačenja pojedinih pojava i bolesti mogu se predstaviti na dva načina: evolucijski, prema povijesnim razdobljima, prateći zbivanja sustavno, ili pak prema pojedinim važnim događajima i razvoju pojedinih struka, primjerice anatomije ili kirurgije od prapočetaka do današnjih dana. I jedan i drugi način zadovoljavaju kriterije znanstvenoga ili pak nastavnoga štiva i kao takvi se udžbenici i objavljuju. Međusobna povezanost pojedinih struka i spomenuti razlog sistematičnosti i didaktičnoga prikaza razvoja medicine, posebice primaljstva, porodništva i ginekologije – što je moja temeljna specijalizacija – presudili su da to učinim sustavno kroz povijesna razdoblja, a ne prema medicinskim dostignućima, odnosno pojedinim bolestima ili operacijskim zahvatima te demografskim zbivanjima. Razlog za to je jednostavan jer je povijest zdravstva u širem smislu lentom vremena razložena evolucija struke kroz koju se onda isprepleću i mozaično slažu spomenute sastavnice uže struke, didaktički, metodički i povijesno, bez grube razdvojenosti. Tako su i poglavlja o povijesnom razvoju medicine podijeljena na pretpovijesno razdoblje, razdoblje staroga vijeka (starih naroda), razdoblje (ranoga i kasnoga) srednjovjekovlja, razdoblje (ranoga i kasnoga) novovjekovlja te razdoblje novoga, suvremenoga doba i današnje vrijeme.

O autoru udžbenika:

Izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek doktor je medicine, magistar medicinskih znanosti, doktor medicinskih i humanističkih znanosti (povijest), specijalist ginekologije i opstetricije, primarijus, subspecijalist fetalne medicine i opstetricije, znanstveni savjetnik, izvanredni profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, redoviti član kirurškog razreda Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Nakladnik udžbenika je Medicinska naklada, urednica Anđa Raič, prof., a recenzenti prof. dr. sc. Željko Dugac i doc. dr. sc. Ivan Bulić. 

 

Program

 

Hrvatsko katoličko sveučilište