U utorak 29. rujna 2015. u velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 9 do 14 sati održati će se znanstveni skup

Francusko-hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine 
/ Les projets franco-croates et les savants français qui se sont illustrés dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate.

Skup organiziraju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Francuska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za humanističke znanosti (Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem.

Ovaj bi znanstveni skup trebao biti odgovarajući onome koji je bio održan u Parizu 2012. i koji je HAZU objavila u dvojezičnoj hrvatsko-francuskoj publikaciji 2013., a koji je imao za cilj predstaviti udio nekih znamenitih Hrvata u francuskoj kulturi i znanosti. Namjera je ovog skupa pokazati odnos s druge strane, tj. kakav je i koliki udio Francuza u hrvatskoj kulturi i znanosti.

Na skupu sudjeluju četiri člana Académie i sedam članova HAZU, te još osam znanstvenika iz Zagreba i to s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenskog instituta i Arheološkog muzeja.

Skup će uz predsjednika Hrvatske akademije znanosti akademika Zvonka Kusića i Nj.E. Michèlle Boccoz, veleposlanicu Francuske Republike u Republici Hrvatsko i pozdraviti predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Ivo Družić. Zaključnu riječ na skupu održat će rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan.

Od članova Académie  iz Pariza dolazi čelnik Akademije, kojega nosi tradicionalnu titulu “stalni tajnik”, što u praksi znači da nema ograničenje broja mandata, profesor Michel Zink. Profesor Zink je bio dugogodišnji profesor na glasovitom Francuskom koleđu, vrhunski stručnjak za srednjovjekovnu književnost i civilizaciju, dobitnik znamenite nagrade Balzan. Profesori Pierre Gros i Jean-Pierre Sodini su francuski znanstvenici svjetskog glasa, prvi u području rimske arheologije, drugi kasnoantičke i ranobizantske.

Znanstvena su priopćenja podijeljena u dva dijela.

U prvom se razmatraju rezultati dovršenih francusko-hrvatskih projekata. Neki su tek dovršeni i bit će predstavljeni prvi put, primjerice prvo priopćenje će po prvi put prezentirati rezultat jednog takvog projekta koji se odnosio na organizaciju znanstvenog skupa u Académie u Parizu, koji je bio posvećen 2000 godina od smrti cara Augusta i 20 godina od otkrića Augusteuma u Naroni (Vid kod Metkovića). Drugi su završeni prije nekoliko godina te se sad sagledavaju njihovi značaji, ostvarenja i dosezi.

U drugom dijelu se posebno i osobno predstavljaju rezultati koji su postignuti zahvaljujući nizu francuskih znanstvenika, koji su na ovaj ili onaj način bili istaknuti u istraživanju i vrednovanju naše baštine. Tu su u prvom redu arheolozi, povjesničari, povjesničari umjetnosti i slavisti.

Organizatori očekuju da će radovi znanstvenog skupa biti brzo i objavljeni te da će, kako skup tako i budući zbornik radova, biti značajno priznanje nastojanjima i rezultatima projekata i pojedinaca koji će biti predstavljeni, a u isto vrijeme da će biti ne samo historiografsko djelo za arheologiju i staru povijest već i referentno djelo o prožimanju i sukladnosti francuske i hrvatske znanosti, poglavito starinoznanstva u 19. i 20. stoljeću.

Program

 

Hrvatsko katoličko sveučilište