Izv. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, dr. med. internist, viša znanstvena suradnica na Klinici za unutrašnje bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i naslovna izvanredna profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održat će u četvrtak 22. siječnja 2015. u 12 sati predavanje 

“Vitalnost i zdravlje kroz spoznaje „Anti-aging” medicine”.

Foto: www.huffingtonpost.co.uk

SAŽETAK: Svjedoci smo trenda starenja stanovništva, u zemljma Europske Unije je 17,5%, a u Republici Hrvatskoj 17,7% stanovištva starije od 65 godina. Starenjem raste učestalost kroničnih, degenerativnih, kardiovaskularnih i malignih bolesti, a razvoj istih je pod velikim utjecajem naših životnih navika. Unazad dvadesetak godina raste zanimanje liječnika, farmaceuta i znanstvenika za otkrivanje spojeva koje mogu usporiti procese starenja i oštećenja stanica te su njihova saznanja pretočena u novo poglavlje medicine pod nazivom “Anti-aging”. Za brojne supstance, koje su nam poznate godinama i unosimo ih u organizam raznim namirnicama, sada postoje znastveni dokozi o njihovom povoljnom utjecaju na zdravlje, usporenju procesa starenja uz osjećaj zadovoljstva u našem tijelu. Cilj predavanja je pregled najispitivanijih molekula, gdje se izvorno nalaze, mehanizmi njihovog djelovanja i učinak na organizam uz osvrt na stil života koji je nužan za bismo što dulje sačuvali tjelesnu, fizičku i mentalnu vitalnost.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište