Znanstveno-stručni skup „Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske”, u organizaciji Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, a uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, održat će svoj zagrebački dio skupa u srijedu 11. listopada u 10 sati u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” na HKS-u. 
Naime, ovaj znanstveni skup dio je novog HKS-ova projekta istraživanja povijesti, kulture i identiteta Hrvata izvan Hrvatske kroz nastavnu i znanstvenu djelatnost. U tom smislu HKS pokreće znanstvene skupove tematski posvećene hrvatskim autohtonim manjinama, hrvatskom iseljeništvu i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a prvi u nizu posvećen je Hrvatima u Boki kotorskoj. 
Program počinje pozdravnim govorima i osvrtom doc. dr. Marija Bare na hrvatske autohtone manjine, hrvatsko iseljeništvo i Hrvate u BiH. U 10:40 radni dio skupa pod nazivom „Prilog proučavanju hrvatske kulturne baštine Boke kotorske” moderirat će doc. dr. sc. Luka Šešo, a izlagat će: akademik Radoslav Tomić („Dobrota i njezine znamenitosti – sudbina pomorskoga naselja u Boki”), prof. dr. sc. Vanda Babić („Od peraških ceremonijala do pjesmarice dobrotskih pomoraca”), doc. dr. sc. Filip Galović („Neki romanizmi u govorima bokeljskih Hrvata i u govorima južnočakavskoga područja”), prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić („Uloga akademika Rajka Vujčića u istraživanju staroga bokeljskoga slikarstva”), Željko Brguljan, dipl. ing. („Zavjetne slike u Boki kotorskoj”), doc. dr. sc. Maja Katušić („Pomorska Bratovština sv. Nikole mornara u Kotoru”), nakon čega slijedi rasprava. 
Skup se nastavlja u 14.30 okruglim stolom „O modelima zaštite kulturne baštine Hrvata u Boki kotorskoj” koji će moderirati prof. dr. sc. Vanda Babić, a sudjelovat će: prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak (ADU Zagreb), državni tajnik u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske dr. sc. Ivica Poljičak, pomoćnik ministra kulture Republike Crne Gore i generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu mr. sc. Aleksandar Dajković i znanstvena suradnica Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore dr. sc. Tatjana Koprivica. 
Znanstveno-stručni skup o Hrvatima u Boki od četvrtka 12. do nedjelje 15. listopada premješta se u Boku kotorsku, u Tivat, Kotor i Herceg Novi. U petak 13. listopada u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” održat će 
se drugi dio znanstvenog skupa. Studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta održat će tri predavanja: Jelena Pavković “Pustolovi iz budvanske obitelji Zanović”, Ružica Gelo “Pomorski kapetan Vicko Bujović iz Perasta” i Tomislav Smolčić “Sezonske distribucije vjenčanja u Kotoru početkom 19. stoljeća”.
U drugom dijela, koji će moderirati doc. dr. sc. Mario Bara, izv. prof. dr. sc. Lovorka Čoralić govorit će o Bokeljima u Mlecima između 15. i 18. stoljeća, doc. dr. sc. Maja Katušić i Toni Ćosić o stanovništvu Kotora u mletačkim propisima u 18. stoljeću, dok će izv. prof. dr. sc. Ante Bralić iznijeti svoje predavanje o demografskim kretanjima u Boki kotorskoj tijekom 19. stoljeća. 
Izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos dat će demografski osvrt “Hrvati u Crnoj Gori 1921.-1991.”, a izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić održat će predavanje “O Hrvatima u Boki kotorskoj u vrijeme osamostavljenja Crne Gore”. Znanstveni dio skupa završit će raspravom sudionika i prisutne publike. 
Uslijedit će znanstveno-stručni dio uključuje obilazak reprezentativnih objekata materijalne kulturne baštine i upoznavanje elemenata nematerijalne kulturne baštine Hrvata Boke kotorske. Tako je u petak 13. listopada predviđen posjet katedrali Sv. Tripuna, crkvi Sv. Marije od Rijeke, Franjevačkom samostanu i Pomorskom muzeju u Kotoru. U subotu 14. listopada sudionici skupa obići će svetište Gospe od milosti, crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije u Prčnju, svetište Gospe od Škrpjela, crkvu Sv. Nikole biskupa u Perastu, a susrest će se i s predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća. U nedjelju 15. listopada slavit će svečano euharistijsko slavlje u katedrali Sv. Tripuna, nakon čega slijedi posjet crkvi Sv. Jeronima i rodnoj kući sv. Leopolda Bogdana Mandića.

Program: 

Hrvatsko katoličko sveučilište