Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, kako se danas, dana 12. 3. 2020. u 12:00 h neće održati nadoknada nastave iz predmeta Socijalni nauk Crkve, planirana u sklopu prve teološke tribine „Svrha i cilj obrazovanja“ povodom 30. obljetnice apostolske konstitucije „Ex Corde Ecclesiae“. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

Hrvatsko katoličko sveučilište