Nadoknada predavanja i seminara iz kolegija Novovjekovne civilizacije održat će se u petak 11. svibnja 2012.
Od 9:00 do 10:30 (predavanje)
od 10:45 do 11:30 (seminar)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište