Poštovane studentice i studenti 1. godine diplomskoga sveučilišnog studija Sociologija,

nadoknada nastave iz predmeta Regresijska analiza održat će se 6. lipnja 2022. godine u 9 sati u predavaonici broj 10 (prizemlje desno).