Obavijest studentima 2. godine  preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest

 Nadoknada nastave iz predmeta Povijest Crkve u srednjem vijeku održat će se u petak 4. lipnja 2021. godine u 13 sati putem platforme Microsoft Teams.