Izvješćujemo studente diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, Povijest i Sociologija kako će se nastava iz izbornog predmeta Nacija i nacionalizam održati danas, 10. 1. 2023. godine u 16.00 sati na daljinu putem MS Teamsa.

Hrvatsko katoličko sveučilište