Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, dr. sc. Maja Brekalo i Marijana Matijaš  autorice su članka u Journal of Reproductive and Infant Psychology (Q2). Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, dr. sc. Maja Brekalo i Marijana Matijaš razvile su u potpunosti novi instrument – upitnik za mjerenje stresa kod majki nakon porođaja. Rad je proizašao iz projekta Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom (HKS-2018-4) koji je financiralo Hrvatsko katoličko sveučilište. Novi upitnik stresa pobudio je interes istraživača te su autorice već dobile zahtjev za dopuštenje za prijevod na španjolski i turski.