U novoj akademskoj godini 2018./2019. s izvođenjem započet će diplomski sveučilišni studij Komunikologija. Diplomski sveučilišni studij Komunikologija omogućava stjecanje vještina i profesionalnih znanja koja su potrebna za efikasno komuniciranje na različitim područjima kao i za daljnje znanstveno usavršavanje.

Polazeći od aktualnog društvenog konteksta, potreba na tržištu rada kao i novijih trendova u promišljanju obrazovanja današnjih komunikatora i medijskih djelatnika na diplomskom studiju komunikologije studentima su ponuđena dva usmjerenja: Interkulturalna komunikacija i novinarstvo te Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću.

Tijekom četiri semestra diplomskog studija potrebno je steći minimalno 120 ECTS bodova.

Po završetku diplomskoga sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica komunikologije.

„Unatoč raznih pitanja i izazova s kojima se susrećemo na početku diplomskog studija Odjela za komunikologiju, taj nas početak raduje. Naime, drago nam je da ćemo kroz dva ponuđena usmjerenja i raznovrsne predmete koji se nude, moći obogatiti našu društvenu i crkvenu javnost. Nije potrebno isticati od kolike je važnosti u današnjem globaliziranom svijetu razumjeti procese komunikacije koji se odvijaju u susretima ili napetostima između različitih kultura, filozofija, politika. Razumijevanje tih procesa kao i novih medijskih sustava jedan je od preduvjeta aktivnog uključivanja u procese komunikacije djelovanjem u medijskom ili nekom drugom području. Upravo su te promjene koje sve više zahvaćaju naš život bile izazov za pokretanje diplomsko studija s usmjerenjem: Interkulturalna komunikacija i novinarstvo.
Kroz usmjerenje – Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću – želimo osposobiti studente za praćenje odnosno provođenje znanstvenih istraživanja da bi upravo na temelju dobivenih rezultata mogli upravljati komunikacijskim procesima i mogli djelovati u odnosima s javnošću na različitim područjima. Složenost društva i važnost koju unutar njega imaju komunikacijski procesi predstavljaju izazov da ta područja i posebno suvremene načine komunikacije promatramo znanstvenim „alatima“ odnosno znanstvenom metodologijom.
Vjerujemo da ćemo mi naše studente, buduće magistre komunikologije, kroz naša dva usmjerenja moći kvalitetno pripremiti za njihov budući rad i život. Raznolikost odnosno širina pristupa cjelokupnoj tematici omogućava stjecanje različitih spektara znanja važnih i za kasnije profesionalno bavljenje komunikacijama u najrazličitijim područjima.“ – istaknuo je pročelnik Odjela za komunikologiju izv. prof. dr. sc. Jerko Valković.

Sve informacije o diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija dostupne su na mrežnim stranicama www.unicath.hr/komunikologija.

Na diplomski sveučilišni studij Komunikologija moguće je prijaviti se kroz aplikaciju „Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije“ do 15. rujna 2018. godine do kada traju i uplate te je potrebno dostaviti dokaz o uplati troškova dodatnih provjera. Sve o natječaju i upisu na diplomski studij dostupne su na linku.