U srijedu, 13. listopada 2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, voditelj projekta, predstavio je završne rezultate projekta PRO-RES, promicanje etike i znanstveno-istraživačkog integriteta u ne-medicinskim znanostima (PROmoting integrity in the use of RESearch results).

Zajedno s  Agencijom za zaštitu osobnih podataka provedena su dva istraživanja.  U središtu prvog  istraživanja bilo je korištenje i zaštita osobnih podataka u znanstvenim istraživanjima, dok se drugo istraživanje bavilo ulogom službenika za zaštitu osobnih podataka s fokusom na znanstveno istraživačke institucije, njihovo opterećenje, dojmove, razumijevanje njihove uloge, nivo edukacije te općenitu motiviranost za obavljanje poslova i zadataka iz područja zaštite osobnih podataka.

Rezultati provedenih istraživanja objavljeni su u dva znanstvena rada u časopisu Biochemia Medica.

Objavljeni rezultati u ova dva rada pokazali su vrlo mali broj upita  Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezanih za moguća kršenja prava iz područja zaštite osobnih podataka a koji dolaze iz akademske znanstveno istraživačke zajednice. Drugo istraživanje ukazalo je na nedovoljnu komunikaciju između službenika za zaštitu osobnih podataka i etičkih povjerenstava znanstvenih i istraživačkih institucija te nužnost kontinuirane edukacije službenika za zaštitu osobnih podataka.

Unutar projekta izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc i prof. dr. sc. Livia Puljak proveli su  istraživanje u suradnji s Izvršnom agencijom za istraživanja (Research Executive Agency) te zajedno sa Ilse De Waele i Davidom Wizelom pripremili rad u kojem su istražili procedure etičke provjere na sveukupnim aplikacijama pristiglim na svim H2020 Marie Curie Actions natječajima (ITN, IF, COFUND, RISE, NIGHT) tijekom cijelog perioda trajanja programa H2020 (2014.-2020.). Rad je predan na objavu u znanstveni časopis PLoS One.

Iako projekt PRO-RES završava krajem listopada 2021., u tijeku su još dva istraživanja: jedno je na agencijama za zaštitu osobnih podataka unutar Europske unije te drugo na etičkim povjerenstvima unutar Republike Hrvatske. Pripremaju se također i radovi koji će proizaći iz imenovanih istraživanja.

Iz projekta je proisteklo i poglavlje “Data Protection in Croatia: An Indicator of Ethics Processes in Research Institutions”  u knjizi “Ethics, Integrity and Policymaking: Value of the Case study” izadavača Springer Nature koja će izaći početkom 2022.

Predstavljanju rezultata istraživanja uz rektora prof. dr. sc. Željka Tanjića i prorektora te članova Etičkog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta prisustvovali su ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić, Anamarija Mladinić, viša savjetnica specijalistica za međunarodnu i EU suradnju, pravne poslove i projekte u Agencija te predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU.

Projekt PRO-RES financirala je Europska unija iz svog programa za istraživanje i inovacije H2020 unutar natječaja SwafS-21-2017 CSA.