Na svetom misnom slavlju na čistu srijedu, 2. ožujka 2022., rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić najavio je karitativnu akciju „Srce za Ukrajinu“ koje Hrvatsko katoličko sveučilište organizira za akademsku zajednicu Ukrajinskog katoličkog sveučilišta u Lavovu.  

Rektor Tanjić tom  je prigodom pozvao akademsku zajednicu HKS-a kao i sve prijatelje Sveučilišta  da se preko Fonda solidarnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta uključe u akciju i na taj način pomognu materijalno, ali i duhovno, molitvom i postom da rat u Ukrajini prestane.  

Prilozi u Fond solidarnosti, iz kojeg će se uplatiti pomoć Ukrajinskom katoličkom sveučilištu, mogu se doznačiti na račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta HR1123400091110353987 (model: 00, poziv na broj: OIB uplatitelja, svrha: Fond solidarnosti – Ukrajina).                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hrvatsko katoličko sveučilište kao član Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (FIUC), Europske federacije katoličkih sveučilišta (FUCE) te Partnerstva katoličkih sveučilišta koje djeluje u sklopu Nanovic instituta za europske studije Sveučilišta Notre Dame u Sjedinjenim Američkih Državama redovito sudjeluje na svim sastancima na kojima se dogovara o pomoći i podršci Ukrajinskom katoličkom sveučilištu, njegovim studentima, profesorima, zaposlenicima i njihovim obiteljima.  

Osim za promociju karitativne akcije „Srce za Ukrajinu“ Sveučilište je pokrenulo i zasebnu mrežnu stranicu na kojoj se mogu pratiti vijesti vezane za zbivanja na Ukrajinskom katoličkom sveučilištu kao i vijesti vezane za aktivnosti koje Hrvatsko katoličko sveučilište zajedno s partnerima poduzima u pružanju pomoći i podrške kolegama u Ukrajini.