Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima za pristupnike koji se natječu za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+ objavljen je na https://www.unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji u rubrici Dodatne provjere i kalendar pod Sestrinstvo 24+