Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest i Sociologija da će se u ponedjeljak, 23. 4. 2018. godine nastava iz predmeta Mirovne operacije UN-a u HR 1991. – 1998. održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici prema ranije utvrđenom planu.