Istraživanje koje je magistra sestrinstva Mia Plenković provela u okviru diplomskog rada obranjenog na HKS-u objavljeno je 10. ožujka 2023. u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Epidemiology (čimbenik odjeka: 7,407). U istraživanju su ispitani metodološki pristupi analiziranju kvalitete izvještavanja u znanstvenim člancima.

Do sada su objavljene brojne smjernice za izvještavanje (engl. reporting checklists) koje pomažu istraživačima u području biomedicine cjelovito i transparentno prikazati metode i rezultate njihovih istraživanja. Mreža EQUATOR (engl. Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) objavljuje te smjernice za izvještavanje u medicini. Brojni autori počeli su koristiti smjernice za izvještavanje kao alate za procjenu kvalitete izvještavanja različitih vrsta dokaza. Međutim, te smjernice za izvještavanje nisu bile osmišljene niti validirane za korištenje kao alati za procjenu kvalitete izvještavanja.

Cilj istraživanja koje je provela Mia Plenković bio je istražiti koje metodološke pristupe autori koriste pri analiziranju kvalitete izvještavanja u objavljenim člancima koji opisuju randomizirane kontrolirane pokuse, sustavne preglede i opažajna istraživanja korištenjem smjernica PRISMA, CONSORT i STROBE.

U analizu je uključeno 335 radova. Bodovi za kvalitetu korišteni su u 252 rada (75%) od kojih je 36 radova (11%) koristilo raznovrsne pragove za definiranje razine kvalitete izvještavanja. U 158 (47%) radova analizirani su prediktori povezani s pridržavanjem smjernicama za izvještavanje. Najčešće (N=82; 52%) je kao čimbenik povezan s adherencijom smjernicama korištena godina objave znanstvenog istraživanja. Zaključak rada jest kako su metodološki pristupi za analiziranje kvalitete izvještavanja u znanstvenim radovima iznimno različiti te zbog toga rezultati tih istraživanja nisu usporedivi. U znanstvenoj zajednici potrebno je suglasje o jedinstvenoj metodologiji za procjenu kvalitete izvještavanja.

Autori istraživanja su Mia Plenković, Marta Čivljak i Livia Puljak. Naziv članka je Authors arbitrarily used methodological approaches to analyze the quality of reporting in research reports: a meta-research study. Poveznica na članak u časopisu: https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(23)00051-3/fulltext.

Mia Plenković diplomirala je u akademskoj godini 2021./2022. na Odjelu za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Mentorica diplomskog rada bila je prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Referenca članka:

Plenkovic M, Civljak M, Puljak L. Authors arbitrarily used methodological approaches to analyze the quality of reporting in research reports: a meta-research study. J Clin Epidemiol. 2023 Mar 10:S0895-4356(23)00051-3. doi: 10.1016/j.jclinepi.2023.03.008. Epub ahead of print. PMID: 36907252.