Partnerstvo katoličkih sveučilišta

Partnerstvo katoličkih sveučilišta (PKS) djeluje u sklopu Nanovic instituta za Europske studije američkog sveučilišta Notre-Dame iz Indiane i nastoji ponovno osnovati katolička sveučilišta u Europi koja su ugašena pod pritiskom komunističkih režima te potpomoći otvaranju novih katoličkih sveučilišta u postkomunističkim zemljama. Partnerstvo od 2005. od godine organizira znanstveno-stručne skupove jednom godišnje u različitim europskim zemljama.
Među prvim partnerima u ovoj skupini sveučilišta, nazvanoj Partnerstvo katoličkih sveučilišta, bili su Katoličko sveučilište „Ivan Pavao II.“ Lublin (Poljska), Katoličko sveučilište u Ružomberoku (Slovačka), Katoličko sveučilište „Péter Pázmány“ (Mađarska) te Ukrajinsko katoličko sveučilište (Ukrajina). Godine 2009. ova je skupina proširena novim prijateljima, kao što su Universita Cattolica del Sacro Cuore (Milano) te Institut Catholique de Paris. Godine 2013. dobrodošlicu su iskazali Hrvatskom katoličkom sveučilištu (Zagreb) te Papinskom sveučilištu Sv. Tome (Rim).

NANOVIC INSTITUT ZA EUROPSKE STUDIJE, SAD
Institut je osnovan 1992., prvotno kao središte za europske studije koje je sponzoriralo godišnju konferenciju i upravljalo preddiplomskim studijem sporednog predmeta.
Nakon proširenja programa, 1997. postao je institutom. Drugi ravnatelj Instituta, A. James McAdams, nadgledao je razvoj prvoga formalnog strateškog plana Instituta 2002. godine. Cilj tog plana bio je iskoristiti resurse Instituta za pružanje veće intelektualne suvislosti obrazovnom iskustvu studenata na dodiplomskom i diplomskom studiju, objediniti istraživanje te povećati unutarnju i vanjsku vidljivost europskih studija na
Notre Dameu. McAdams je isto tako predvodio razvoj drugoga strateškog plana Instituta, kojim je uspostavljena stalna nazočnost Instituta u svjetskim vratima Notre Damea.

KATOLIČKO SVEUČILIŠTE „IVAN PAVAO II.“ LUBLIN, POLJSKA
Katoličko sveučilište Lublin osnovano je 1918. godine. To je najstarije sveučilište u Lublinu i jedno od najstarijih u Poljskoj. Izniman događaj bio je izbor za papu vlč. Karola Wojtyłe (koji je od 1954. bio predstojnik Katedre za etiku na Odjelu za kršćansku filozofiju na Katoličkom sveučilištu Lublin). Spomenik Ivanu Pavlu II. i kardinalu Stefanu Wyszyńskom postavljen je u dvorištu sveučilišta. Dana 9. lipnja 1987. papa Ivan Pavao II. posjetio je KUL. Dana 16. listopada 2005., tijekom svečanog otvorenja akademske godine 2005.-2006., KUL je dobio ime Katoličko sveučilište „Ivan Pavao II.“ Lublin. Trenutačno se KUL sastoji od deset fakulteta.

UKRAJINSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, UKRAJINA
Dana 29. lipnja 2002. svečano je otvoreno Ukrajinsko katoličko sveučilište (UCU) u Lavovu. UCU je prvo katoličko sveučilište otvoreno na teritoriju bivšega Sovjetskog Saveza i prvo sveučilište koje je otvorila jedna istočnokatolička Crkva. Danas postoji dva fakulteta, osam istraživačkih instituta, tri škole i drugi programi.

KATOLIČKO SVEUČILIŠTE „PÉTER PÁZMÁNY“, MAĐARSKA
Sveučilište je osnovano 1635. i otad neprestano djeluje. Mađarski je parlament 1993. registrirao Katoličko sveučilište „Péter Pázmány“kao sveučilište s državnom
akreditacijom. Trenutačno ima pet fakulteta. Tvori jedinstven segment mađarskoga visokoškolskog obrazovanja kao neregionalna institucija koja pokriva cijelu naciju te kao jedino sveučilište mađarskoga katoličkog visokoškolskog obrazovanja, koje je član međunarodne mreže istraživačkih sveučilišta.

SVEUČILIŠTE U ZADRU, HRVATSKA
Izvorno Sveučilište u Zadru utemeljili su dominikanci 1396. godine. Bila je to prva visokoškolska institucija u zemlji i jedna od najstarijih u Europi. Sveučilište u Zadru sad je potpuno integrirano sveučilište s dvadeset i jednim odjelom.

KATOLIČKO SVEUČILIŠTE U RUŽOMBEROKU, SLOVAČKA
Nakon Baršunaste revolucije 1989. stvorile su se mogućnosti za osnutak katoličkog sveučilišta u Slovačkoj. Slovački su biskupi nastojali formirati Pedagoški fakultet na kojem bi se obrazovali katolički nastavnici. Katoličko sveučilište u Ružomberoku danas se sastoji od četiri fakulteta sa 7.700 studenata – 4.100 redovnih i 3.600 izvanrednih – uključujući i 430 doktoranada.

PEDAGOŠKO SVEUČILIŠTE „SULKHAN-SABA ORBELIANI“, GRUZIJA
Pedagoško sveučilište „Sulkhan-Saba Orbeliani“ osnovao je katolički biskup u Gruziji Giuseppe Pasotto 2002. godine. Godine 2009. institut je dobio državnu akreditaciju i status sveučilišta. Prema poslanju sveučilišta, njegov je glavni cilj stvaranje idealnog okružja za kulturni i intelektualni razvoj studenata. Njihovo je poslanje nadahnuto Sulkanom-Sabom Orbelianijem, nacionalnom ličnošću, velikim stvaraocem i osobom dubokog i širokog znanja i europske svijesti.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, HRVATSKA
Hrvatsko katoličko sveučilište jedno je od najmlađih hrvatskih sveučilišta osnovano Dekretom o osnivanju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta br. 1273/2006. (u daljnjem tekstu: Dekret o osnivanju) kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa i metropolita zagrebačkog, 3. lipnja 2006. godine. Katolički identitet je kulturna i etička osnova na kojoj počiva Hrvatsko katoličko sveučilište. U tom kontekstu katolički identitet u HKS-u oblikuje se obrazovnim i znanstveno-istraživačkim procesima, kao i svim drugim aktivnostima na Sveučilištu. Sveučilište nastoji postati akademskom zajednicom koja regrutira istraživače s različitih polja ljudskog znanja i akademska je institucija u kojoj je aktivno prisutno katoličanstvo. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nastava se izvodi na preddiplomskom studiju povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije i sestrinstva kao i na diplomskom studiju povijesti, psihologije, sociologije i sestrinstva.

ORGANIZATORI

Nanovic institut za europske studije,
Sveučilište Notre Dame, SAD

Hrvatsko katoličko sveučilište

Programska knjižica

Programsku knjižicu skupa možete preuzeti ovdje.

Hrvatsko katoličko sveučilište