Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo kako će se nastava iz predmeta Međukulturalna psihologija održavati utorkom od 13.00 sati u predavaonici 8.