Asistenti na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, magistri komunikologije Leali Osmančević i Ivan Uldrijan sudjeluju u provođenju projekta (O)siguran online. S ciljem edukacije roditelja i nastavnika o sigurnosti i zaštiti djece na internetu, posebice na društvenim mrežama, projekt je pokrenulo „Wiener osiguranje“ u partnerstvu s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu iz Zagreba (DKMK), i pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt obuhvaća 12 osnovnih škola diljem Hrvatske u kojima se, osim tematskih predavanja – koja uz druge predavače DKMK-a održavaju i asistenti Osmančević i Uldrijan – predstavlja i za tu prigodu tiskana brošura o sigurnosti djece na internetu. Više informacija o projektu i preuzimanju brošure moguće je doznati na stranicama „Wiener osiguranja“ (beckaskola.com/osiguran-online) i Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (dkmk.hr).