Riječ dekana

prof. dr. sc. Dalibor Karlović,
Dekan Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Poštovani i dragi studenti,

Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) nastao je na višestoljetnoj tradiciji obrazovanja budućih liječnika na katoličkim sveučilištima diljem Europe i svijeta. Sam studij medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu razvijan je gotovo jedno desetljeće. Kako bi se stvorilo ozračje koje integrira osnovna, translacijska i klinička istraživanja, Medicinski fakultet HKS-a razvio je program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine prema najsuvremenijim koncepcijama sličnih studija u Europi i svijetu. Klasični predmeti transformirani su u funkcionalno povezane cjeline koje omogućuju povezivanje znanja i vještina te razvijaju multidisciplinarnost. Tako obrazovanim liječnicima omogućuje se prilagodba izazovima tehnološkog i društvenog razvoja. Posebno je brižljivo razrađen dio obrazovanja koji stavlja naglasak na humanistička znanja te razvoj komunikacijskih vještina studenata – budućih liječnika. Istodobno je naglasak stavljen i na snažno obrazovanje studenata u znanstvenome i istraživačkome radu.  Studirati medicinu na Medicinskom fakultetu HKS-a znači studirati prema načelima najsuvremenijih medicinskih kurikula.

S obzirom na svoje kršćanske temelje i humanističko zvanje usmjereno na skrb Medicinski fakultet HKS-a zalaže se za razvoj nadahnutog i inovativnog medicinskog obrazovanja usko povezanog s istraživanjem i kliničkom praksom. Cilj je takva pristupa podučiti studente vještinama znanstvenoga rada kako bi i sami mogli stvarati nova znanja, i to s dubokim etičkim osjećajem i odgovornosti, a koji će pridonositi stalnom poboljšanju zdravstvene zaštite i služenju zajednici.

Upisati studij medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu znači postati dijelom projekta odgoja i formacije budućih liječnika kao i dijelom istraživanja koje provodi Sveučilište kako bi se školovali liječnici koji su sposobni kombinirati profesionalnost, kompetentnost i osjetljivost za čovjeka jer, kako je rekao papa Benedikt XVI., „odnos prema liječenju nije profesija nego misija“. Ako bi se u jednoj rečenici mogla opisati misija Medicinskog fakulteta HKS-a, onda bismo mogli reći da  to nije učiti kako liječiti bolesti, nego kako liječiti bolesna čovjeka.

 

 

Brošura o Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
bit će uskoro dostupna.

Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610