Select Page

Sveučilišni nastavnici

* Klikom na ime otvorite pregled kontakt podataka.

prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med.,
o. d. dekana
profilna fotografija

Email: dalibor.karlovic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 615

Soba: 116 c

Termini konzultacija: 

Srijeda, 12:30-13:30

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/18479

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=uNzz_aUAAAAJ

prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
profilna fotografija

Email: roberto.antolovic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 608

Soba: 306c

Termini konzultacija: 

Po dogovoru

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/14511

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=h8Cr_bwAAAAJ

prof. dr. sc. Dubravko Habek
profilna fotografija

Email: dhabek@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 619

Soba: 207

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 13:00-14:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16001

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=WzLs4OUAAAAJ

prof. dr. sc. Alemka Markotić
prof. dr. sc. Livia Puljak
prof. dr. sc. Dinko Puntarić
profilna fotografija

Email: dinko.puntaric@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 619

Soba: 207

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 12:00-13:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/15322

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=TYPOM8kAAAAJ

prof. dr. sc. Mladen Stanec
profilna fotografija

Email: mladen.stanec@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 633

Termini konzultacija: 

Po dogovoru

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/27142

prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić,
prorektor za međunarodnu suradnju
profilna fotografija

Email: hrvoje.stefancic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 648

Soba: 104

Termini konzultacija: 

Srijeda, 9:00-10:00 (Kvantitativne metode u historijografiji); Srijeda, 10:00-11:00 (Regresijska analiza)

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28041

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=nM6PSnoAAAAJ

izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski
izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak,  dr. med.,
pročelnica Odjela za sestrinstvo
profilna fotografija

Email: marta.civljak@unicath.hr

Telefon: +385 1 370 66 18

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 10:00-11:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25997

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=cXKB5YsAAAAJ

izv. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek
profilna fotografija

Email: jasna.habek@gmail.com

Termini konzultacija: 

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21023

izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet - Lošo
profilna fotografija

Email: tdomazet@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 633

Soba: 205

Termini konzultacija: 

Utorak, 12:00-13:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22398

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=0EYho7sAAAAJ

izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić
profilna fotografija

Email: tamara.holjevac.grguric@unicath.hr

Termini konzultacija: 

izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
profilna fotografija

Email: maja.jazvinscak.jembrek@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 635

Soba: 312

Termini konzultacija: 

Srijeda, 15:00-16:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17337

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=WRgHS_AAAAAJ

izv. prof. dr. sc.  Zvonimir Koporc
profilna fotografija

Email: zvonimir.koporc@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 611

Soba: 319

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 11:00-12:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24533

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=zkl0doUAAAAJ

izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved
profilna fotografija

Email: marica.miletic-medved@unicath.hr

Soba: 313

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 13.30 – 14.30, uz prethodnu najavu na e-mail: marica.miletic-medved@unicath.hr

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/12189

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=O5avs-cAAAAJ&hl=en

izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj
doc. dr. sc. Mate Car
doc. dr. sc. Anto Čartolovni
profilna fotografija

Email: anto.cartolovni@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 628

Soba: 306F

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 13:00-14:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33596

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=4T-zSLIAAAAJ

doc. dr. sc.  Damir Erceg
doc. dr. sc. Ingrid Marton
doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler
profilna fotografija

Email: elvira.lazic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 619

Soba: 207

Termini konzultacija: 

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33518

doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl
doc. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić
profilna fotografija

Email: vanja.saftic@unicath.hr

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 13.00-14.00, uz prethodnu najavu e-poštom

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33594

doc. dr. sc. Ivan Šklebar
doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić
profilna fotografija

Email: ana.luetic@unicath.hr

Soba: 207

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 13:30-14:30; uz prethodnu najavu

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23502

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=2y6tYjEAAAAJ

doc. dr. sc. Melita Uremović

 
Nastavnici drugih Odjela Sveučilišta koji sudjeluju u nastav studija medicine: 
prof. dr. sc.  Željko Tanjić, rektor
profilna fotografija

Email: rektorat@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 624

Soba: 018

Termini konzultacija: 

Po dogovoru; uz prethodnu najavu e-mailom

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28272

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=y3l8qj8AAAAJ&hl=hr&oi=ao

prof. dr. sc. Stjepan Kušar
profilna fotografija

Email: stjepan.kusar@unicath.hr

Soba: 313

Termini konzultacija: 

Nakon predavanja, uz prethodnu najavu e-mailom

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/14382

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=dL-D2zQAAAAJ

prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik
profilna fotografija

Email: jerko.valkovic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 655

Soba: 204

Termini konzultacija: 

Četvrtak, 14:00-15:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28973

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=3wI89uUAAAAJ

izv. prof. dr. sc.  Jasminka Štefulj
profilna fotografija

Email: jasminka.stefulj@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 635

Soba: 312

Termini konzultacija: 

Ponedjeljak, 11:00-12:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28060

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=sOeKq7IAAAAJ

doc. dr. sc. Marijana Kompes
profilna fotografija

Email: marijana.kompes@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 620

Soba: 304

Termini konzultacija: 

Utorak, 16:00-17:00 sati preko MS Teamsa.

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/32607

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=5SOfUioAAAAJ

doc. dr. sc. Martina Knežević
profilna fotografija

Email: martina.knezevic@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 605

Soba: 114

Termini konzultacija: 

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29968

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=54UP9H8AAAAJ

doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk,
Pročelnica Odjela
profilna fotografija

Email: ljpturk@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 604

Soba: 108

Termini konzultacija: 

Utorak, 12:00-13:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/12983

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=5TAL-gwAAAAJ

 vlč. Marko Čolić
profilna fotografija

Email: sveucilisni.kapelan@unicath.hr

Termini konzultacija: 

doc. dr. sc. Zoran Turza
profilna fotografija

Email: zoran.turza@unicath.hr

Telefon: +385 1 3706 628

Soba: 306F

Termini konzultacija: 

Srijeda, 9:00-10:00

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33203

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=AOkNmHkAAAAJ

mr. sc. Dalibor Čavić, viši predavač
profilna fotografija

Email: dalibor.cavic@unicath.hr

Telefon: +385 1 370 66 19

Soba: 207

Termini konzultacija: 

Srijeda, 13:00-14:00

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=39dFoGEAAAAJ


Nastavnici izabrani u naslovna zvanja:

prof. dr. sc. Leonardo Patrlj
izv. prof. dr. sc. Branka Vidrih
izv. prof. dr. sc. Ante Silić
doc. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić
doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić
doc. dr. sc. Dražan Butorac
doc. dr. sc. Maja Vilibić
doc. dr. sc. Željka Belošić Halle
doc. dr. sc. Ivan Milas
doc. dr. sc. Ines Vukasović
doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić
doc. dr. sc. Petra Bago Rožanković
dr. sc. Sandra Moslavac, poslijedoktorant

Klikni, preuzmi brošuru i saznaj sve informacije o
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
na jednom mjestu!

Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610