Doc. dr. sc. Petra Palić s Odjela za sociologiju sudjelovala je 11.  i 12. svibnja 2023. na prvom projektnom sastanku upravnog odbora “Management Committee Meeting” čija je članica i trenutno jedina predstavnica Republike Hrvatske u sklopu COST akcije CA21149 – „Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine (ACRYRED)“. Dvodnevni sastanak održao se na Institutu za poljoprivredna istraživanja u Martonvásáru u Mađarskoj.

Nakon prvog dana, posvećenog analizi trenutnog stanja COST akcije CA21149 – Acryred s članovima Upravnog odbora, drugog dana doc. dr. sc. Petra Palić izložila je dosadašnje rezultate i planove za odgovarajuće aktivnosti u kontekstu postizanja ciljeva radne grupe “WG4 – Cereal supply chain economy”.