Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević od 28. lipnja do 2. srpnja sudjelovale su na ljetnoj školi Sveučilišta u Oslu. Tema ljetne škole bila je Controversy mapping and computational anthropology: digital methods between the qualitative-quantitative divide. Sudionici, među kojima su i članice našeg tima, imali su priliku upoznati se s ovom istraživačkom metodom, isprobati korisne alate i primijeniti naučeno za vlastite istraživačke projekte.  Radionicu koja se ove godine iznimno održala online,  vodio je profesor sa Sveučilišta Aalborg, Anders Kristian Munk.