Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest, Psihologija i Sociologija da se, danas, u utorak, 14. 12. 2021. godine nastava iz predmeta Kulturna baština Boke kotorske, neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.