U sklopu Kulturnih srijeda Kulturnog centra Harmica organiziran je Soft skills program koji se sastoji od osam predavanja posvećenih vještinama koje su potrebne u osobnom, ali ponajviše profesionalnom razvoju. U sklopu navedenog programa, 21. ožujka 2018. predavanje o važnosti komunikacijskih vještina održao je Kristijan Sedak, asistent na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.