Krešimir Vuković, poslijedoktorand s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je nastupna predavanja na tri sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo predavanje održano je na Sveučilištu u Virginiji na znanstvenom skupu Celebrating the Divine: Roman Festivals in Art, Religion, and Literature, drugo 5. rujna 2019. na Sveučilištu Pennsylvania u Philadelphiji i posljednje na Sveučilištu Harvard.

Dijelić svog putovanja profesor Vuković podijelio je kroz zanimljivu foto galeriju.