Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora (dalje u tekstu Zbor) Hrvatskog katoličkog sveučilišta održanoj 16. listopada 2017. uz članove Zbora i njihove zamjenike sudjelovali su rektor Željko Tanjić, voditelj studentske službe Darko Štaudinger, profesorica Valentina Janković, bivši predsjednik Zbora Marko Mikulec te članica sveučilišnog Senata iz redova studenata Barbara Mirković. Nakon što je pozdravio sve prisutne rektor Tanjić je održao kratki uvodni govor. Potom je Lucija Kardaš, kao najstarija članica Zbora, u 14:45 otvorila i predsjedavala konstituirajućom sjednicom.

Nakon konstatacije da će sjednica biti radna započelo se s izborom predsjednika Zbora.

Kandidaturu za mjesto predsjednika studentskog zbora istaknuli su Ante Ivšić, Lucija Kardaš, Mirela Lončar i Mirta Raguž. Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova te se pristupilo drugom krugu glasovanja u kojem su kao kandidati participirali Ante Ivšić, Mirela Lončar i Mirta Raguž. Prije provedenog glasovanja svi kandidati su predstavili svoje motive koji su ih naveli da se kandidiraju za ranije spomenutu funkciju. Nakon provedenog glasovanja za predsjednika Zbora izabran je Ante Ivšić s ukupno 4 glasa, dok je Mirela Lončar dobila 3, a Mirta Raguž 1 glas.

Nakon izbora predsjednika Zbora prešlo se na izbor zamjenika Zbora i osobe zadužene za administraciju. Predsjednik je za svoju zamjenicu predložio Tereziju Gložinić, a za osobu zaduženu za administraciju predložio je Mirtu Raguž. Predložene članove Zbor je jednoglasno potvrdio te su time izbori privedeni kraju.

Predsjednik potom zahvaljuje što su mu članovi Zbora iskazali povjerenje u izborima te poziva  sve da se uključe u raspravu oko organizacije brucošijade. Nakon što su utvrdili što se sve mora napraviti po pitanju brucošijade odlučeno je da će se za pronalazak prostora za brucošijadu pobrinuti Mirta Raguž i Matea Škomrlj.

Za sljedeću sjednicu Zbora zakazane su sljedeće točke:

1.) organizacija brucošijade

2.) dogovor o provedbi izbora za predstavnike godina

3.) Ostalo