Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj godini 2017./2018. nalazi se na linku