Select Page

Odjel za komunikologiju

Novosti

Novi Vijenac o našim PRotagonistima

Entuzijazam je pokretačka snaga mnogih studentskih medija i udruga
Novinarke Globala: ‘Želimo se baviti novinarstvom, novac nam nije poticaj’

Više >

Asistent Sedak održao online predavanje za članove FUEN-a

Kristijan Sedak sudjelovao je na online predavanju za članove Federalne unije europskih nacionalnosti (FUEN) i govorio kako jaki brend utječe na pozitivnu percepciju zajednice prema organizaciji.

Više >

Seminar: Antisemitizam, holokaust, stradanja – prošlost u sadašnjosti

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust iz Zagreba organizira seminar pod nazivom „Antisemitizam, holokaust, stradanja – prošlost u sadašnjosti” Cilj seminara je educiranje o povijesnim, etičkim i kulturnim sadržajima i porukama holokausta i stradanja u prošlosti te informirati i educirati izravne sudionike u stvaranju javnog mnijenja o...

Više >

Svoj talent stavio sam na raspolaganje Božjoj riječi i Božjem kraljevstvu

O svom najnovijem dokumentarnom filmu “Spremno služiti čovjeku” u emisiji Kulturogram HKR-a govorio je generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije i zamjenik pročelnika Odjela za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta doc. dr. sc. Krunoslav Novak.

Više >