Select Page

Odjel za komunikologiju

Novosti

Natječaj za polaznike Komunikološke škole Matice hrvatske 2021.

Matica hrvatska i njezin Odjel za medije  organiziraju u listopadu jedanaestu Komunikološku školu i novih 12 studenata imat će priliku biti dio projekta. Potaknuti uspjesima prethodnih generacija te zadovoljstvom predavača i studenata, raspisan je Natječaj za izbor studenata Komunikološke škole MH 2021, koja će se u skladu s epidemiološkim mjerama održati u Gradu Korčuli od...

Više >

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković s Odjela za psihologiju i magistra komunikologije Leali Osmančević objavili prvi izvorni znanstveni rad o Panamskoj i Rimskoj deklaraciji

Rad  Ogled i odjek zaštite i sigurnije budućnosti djeteta u svjetlu Panamske i Rimske deklaracije, objavljen u znanstvenom časopisu Diacovensia, prvi je rad u Hrvatskoj koji se bavi temom dječjih prava i zaštite djece s komunikološkog, psihološkog i teološkog stajališta u svjetlu dviju navedenih deklaracija. Obje deklaracije – Panamska i Rimska –  donesene su 2017. godine, no...

Više >

Promocija magistara povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije i sestrinstva

U Velikoj dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta u subotu, 3. srpnja 2021. održana je u 10 sati svečana promocija magistara Odjela za povijest, Odjela za komunikologiju i Odjela za sestrinstvo te u 13 sati promocija magistara Odjela za psihologiju i Odjela za sociologiju. Svečanim promocijama od 93 magistara prisustvovalo je njih 48. Sveučilišnim promocijama prisustvovali...

Više >

Ciklus interaktivnih predavanja asistenta Sedaka

Asistent s  Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Kristijan Sedak, u Drugoj ekonomskoj školi u Zagrebu prošlog je tjedna održao niz interaktivnih predavanja vezanih uz komunikaciju mladih i interpersonalnu komunikaciju, prezentacijske vještine te nenasilno rješavanje sukoba. S učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole radio je na jačanju njihovog...

Više >