Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija kako se nastava iz predmeta Komunikacijske i promidžbene tehnike u četvrtak, 5. 4. 2018. godine, neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.