S obzirom na pandemiju koronuvirusa Hrvatsko katoličko sveučilište sve svoje studente, sveučilišne nastavnike i djelatnike kao i stranke upućuje da kontakt ostvaruju putem elektroničke pošte. Na sve ćemo upite odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Kontakti naših djelatnika objavljeni su na poveznici, dok su kontakti naših sveučilišnih nastavnika objavljeni na stranicama njihovih Odjela.

Način rada Sveučilišta uz prisustvo studenata, sveučilišnih nastavnika i djelatnika uspostavit će se po odluci nadležnih i mjerodavnih vlasti.