Pozivamo vas na klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u Sveučilišnoj kapeli u srijedu 18. svibnja 2016. u 19:00 sati.

 

Prosvijetli me, Gospodine, jer ne znam kako i što moliti. Pouči me moliti, pouči me tražiti ono što je najbolje. Pošalji svoga Svetoga Duha da me prosvijetli i pročisti moje molitve, da ih učini poniznima, jednostavnima, ustrajnima i pune vjere, povjerenja i ljubavi. Bio bih sretan, Gospodine, kad bih te mogao vidjeti i govoriti s tobom, kao što su te apostoli vidjeli, kao što te je tvoja Majka vidjela. Bio bih sretan, Gospodine, kad bih mogao čuti tvoje riječi i svjedočiti tvoja djela. Ali, sada, Gospodine, dođi k meni i nahrani me svojim duhom, svojom beskrajnom snagom posvećenu pod prilikama kruha – da ne bih imao nikakv strah približavanja tebi.

 

Vjerujem, Gospodine Stvoritelju svijeta, da si ti stvarno prisutan u Presvetom Sakramentu u obliku kruha koji me jača na putovanju prema tebi.

 

Amen.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište