Poštovani studenti,

nastava iz izbornog predmeta Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji  neće se održati 25. ožujka 2021. godine. 

O nadoknadi ćete biti pravovremeno obaviješteni.