Select Page

Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest da se u ponedjeljak, 29. 4. 2019. godine nastava iz predmeta Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.