Obavještavaju se studenti 1., 2. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest kako se nastava iz predmeta Katolički apsolutizam u Habsburškoj monarhiji u ponedjeljak, 9. 4. 2018. godine, neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.