O Festivalu

Vrijeme u kojem živimo upućuje na potrebu dijaloga i oblikovanja solidarnoga i ekološki osviještenoga djelovanja u ekonomskim i međuljudskim odnosima. Brzina promjena kojima smo izloženi, kako zbog krize izazvane virusom COVID-19 tako i zbog kontinuiranih inovacija te digitalizacije, otvara nove teme, ali i prostor za održivo i humano gospodarstvo. Udruživanje ljudi u obavljanju različitih djelatnosti, suvremene digitalne platforme i naglašena odgovornost struktura, pojedinca i zajednice područja su koja zbog potresa i krize COVID-19 privlače sve više pozornosti. Način na koji djelujemo kao pojedinci i društvo utječe pritom kako na kvalitetu života u sadašnjosti tako i na memoriju budućnosti.

Festival socijalnoga nauka Crkve, kao inicijativa fondacije „Segni Nuovi“ iz Italije, već deset godina okuplja tisuće katolika koji djeluju u različitim sferama društva te ima za cilj, na temelju socijalnoga nauka Crkve, povezati znanstvenu teoriju i najnovije spoznaje s konkretnom, življenom praksom u društvu te doprinijeti jedinstvu vjerovanja i djelovanja. Interdisciplinarnost, zajedništvo, umrežavanje, razvijanje zajedničkih projekata za opće dobro, „biti kvasac u društvu“ neka su od načela Festivala.

 

U godini 130. obljetnice izdavanja prve socijalne enciklike „Rerum novarum“ (1891.) Festival socijalnog nauka Crkve organiziraju Katedra za teologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta, profesori Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, a suorganizator je Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK.

„Memorija budućnosti. Ekonomija − inovacije – ekologija“ tema je prvog Festivala socijalnoga nauka Crkve koji će se održati u petak, 12. ožujka 2021. online putem Zoom platforme na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a okupit će predavače, predstavnike iz prakse i mlade, kako iz Hrvatske tako i iz Italije, Austrije i Engleske.

Prvi Festival socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj

Program i sudionici

 

Program Festivala obuhvaća socijalne forume, okrugle stolove, panele koji povezuju teoriju i praksu te hrvatske i inozemne znanstvenike i stručnjake. Prijepodnevni dio programa, između ostalog, donosi videoporuku pape Franje povodom otvaranja Festivala u Veroni u studenom 2020. godine, na temu „Memorija budućnosti“ te međunarodni socijalni forum na temu: „Socijalni nauk Crkve i ekonomija – putevi izlaska iz gospodarske krize povodom 130. godišnjice socijalne enciklike Rerum novarum“. Poslijepodnevni dio programa u teorijsko-praktičnom obliku obrađuje teme solidarnosti u ekonomiji te što možemo naučiti na primjeru potresa u Zagrebu i Petrinji kao i, u sklopu okruglog stola, temu „Inovacije i digitalno gospodarstvo: doprinos ekonomskoj i ekološkoj održivosti – iskustvo COVID-19 krize“. Posljednji panel donosi temu „Pravedne i zelene financije – uzajamnost i solidarnost u financijama te kako financije utječu na okoliš“ te, uz domaće stručnjake i primjere iz prakse, donosi i primjer dobre prakse iz Italije.

Na završetku Festivala slijedi program za mlade unutar kojeg će, uz iskustva projekata i aktivnosti mladih u sklopu Festivala u Italiji, kratko biti predstavljena „Franjina ekonomija“ te će interdisciplinarni tim mladih na HKS-u moderirati dijaloški forum na temu „Po čemu želimo da nas budućnost pamti?“, uz uključenja primjera iz prakse i publike.

Festival završava kratkom kulturno-umjetničkom točkom i završnim preporukama.

Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Željko Tanjić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Katedra za teologiju, Hrvatska
doc. dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil., Hrvatsko katoličko sveučilište, Katedra za teologiju, Hrvatska
doc. dr. sc. Jakša Krišto, Ekonomski fakultet Zagreb, Institut za financije, Hrvatska
Matea Vidulić, mag. comm.,Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za komunikologiju, Hrvatska
Ingrid Omerzo, mag. oec., Državni zavod za statistiku, Odjel makroekonomskih statistika, Hrvatska
Luka Draganić, student 4. godine, smjer Financije, integrirani studij, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska
Laura Čorluka, studentica 4. godine, smjer Financije, integrirani studij, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska

Programski odbor

prof. dr. sc. Željko Tanjić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Katedra za teologiju, Hrvatska
doc. dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil., Hrvatsko katoličko sveučilište, Katedra za teologiju, Hrvatska
doc. dr. sc. Jakša Krišto, Ekonomski fakultet Zagreb, Institut za financije, Hrvatska
doc. dr. sc. Roman Šubić, Viceguverner Hrvatske narodne banke, Hrvatska
Frane Šesnić, Direktor ZICER-a (Zagrebački inovacijski centar), Hrvatska
prof. dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet, Osijek, Katedra za financije i računovodstvo, Hrvatska
izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet, Zagreb, Katedra za organizaciju i menadžment, Hrvatska
prof. dr. sc. Domagoj Hruška, Ekonomski fakultet, Osijek, Katedra za organizaciju i menadžment, Hrvatska

Prijava za sudjelovanje na Festivalu